Avís legal

Posem a la seva disposició el Lloc Web (www.montsec.ieec.cat) per facilitar-li l’accés a la informació sobre L’Observatori del Montsec (ODM), una infraestructura científica gestionada per la FUNDACIÓ INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA (IEEC).

Pot adreçar-se a nosaltres a l’adreça de correu electrònic  ieec@ieec.cat

Estarem encantats d’atendre’l.

1. Responsable d’aquest lloc web

La pàgina web www.montsec.ieec.cat (en endavant, el Lloc Web) és un domini a internet titularitat de FUNDACIÓ INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA (en endavant IEEC).  Les dades identificatives de l’IEEC són:

 • N.I.F.: G61051710
 • Adreça: C/ Gran Capità, 2-4, Edifici Nexus, despatx 201,C.P. 08034 Barcelona Espanya
 • Inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: 976
  2. Acceptació de les condicions d’ús

  Navegant pel Lloc Web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades en l’Avís legal, en la Política de Privacitat i en la Política de cookies. 

  Per adaptar els textos legals del Lloc Web als continguts de la mateixa en cada moment, ens reservem el dret a modificar en l’Avís legal, en la Política de Privacitat i en la Política de cookies.

  3. Accés al Lloc Web i informació sobre l’IEEC

  L’accés al Lloc Web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris, llevat de l’apartat de “Visites” que permet el registre de visites guiades a l’observatori.

  Aquest Lloc Web té com a objectiu fonamental la difusió d’activitats d’ODM, així com facilitar informació de la pròpia fundació que el gestiona.

  A través del Lloc Web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació de les nostres activitats que puguin ser del seu interès, treballar/col·laborar amb nosaltres, així com per donar resposta a consultes relacionades amb ODM, per la qual cosa vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui al Lloc Web sigui veraç,  precisa i accessible.

  Aquest Lloc Web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifrat TLS. Podrà identificar que la connexió és xifrada perquè la barra de direcció del navegador canvia de “http://” a “https://” i pel símbol de candau a la seva barra de direcció del navegador. Si està activat el xifrat SSL o TLS, les dades que vostè ens transmeti no podran ser llegides per tercers.

  L’IEEC, no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i manca d’ actualització d’ aquests continguts al més aviat possible.

  4. Normes d’Ús

  Volem que la nostra web sigui un lloc agradable per a tothom. Per això, en navegar per ell, es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els bons costums i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat del contingut del Lloc Web i a no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

  La informació que proporciona la pàgina Web s’utilitzarà únicament per les activitats que ofereix l’IEEC.

  L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts als quals té accés.

  Com a usuari del Lloc Web, reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que en realitzi, i i continguts accessibles a través del Lloc Web.

  Per això, entre altres activitats, l’ usuari es compromet a:

  a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’ apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

  b)  No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

  c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’ informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

  d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’ informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

  e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

  L’ usuari serà l’ únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin com a conseqüència d’ un incompliment per la seva part.

  5. Enllaços

  Si desitja enllaçar el Lloc Web en qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap supòsit es permet enllaçar el Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d’aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

  És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre l’IEEC, i el lloc des del qual vinculi al Lloc Web, per la qual cosa no som responsables de les dades o continguts que proporcionin. 

  Aquesta Web inclou enllaços amb altres pàgines Web de tercers, IEEC no es fa responsable de les variacions en relació amb les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web.

  6. Té presència en altres plataformes i xarxes socials

  Com podrà comprovar al nostre Lloc Web, IEEC, utilitza xarxes socials i plataformes (Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube). Per favor, tingui en compte en accedir a qualsevol d’ aquestes xarxes o plataformes que les condicions d’ ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals no tenim cap tipus de control.

  7. Propietat intel·lectual i industrial

  El Lloc Web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, links, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la present pàgina Web), són titularitat  de l’IEEC , i s’hagin degudament llicenciats al seu favor, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d’explotació del Lloc Web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera del present Avís legal), amb independència dels fins que li moguin. Així mateix, queda prohibit eliminar les dades identificatives  de l’IEEC, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web o els seus continguts.

  Finalment, accepta concedir una llicència d’ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que puja al Lloc Web per qualsevol mitjà o canal.

  La responsabilitat derivada de l’ús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

  El fet que no li demanem que cessi de realitzar un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l’ exercici de les accions legals que puguin correspondre’ ns.

  8. Responsabilitats pel funcionament del web

  És important que recordi que li correspon a vostè tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Tot i que l’IEEC, s’esforça per mantenir el Lloc Web lliure de virus o qualsevol altre element informàtic danyós, no podem garantir la seva completa absència.

  Així mateix,  l’IEEC, no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització de les activitats oferts en el Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió,  cancel·lació o interrupció del servei.

  9. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

  ODM, vetlla per l’exactitud de les dades que apareixen publicades al Lloc Web. Per favor, si detecta algun error en els mateixos, poseu-vos en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic ieec@ieec.cat

  No obstant això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzats en la seva última versió. Sempre que fos possible, l’informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada al Lloc Web. Així mateix, l’IEEC, no serà responsable de l’error en l’accés a diferents pàgines del Lloc Web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

   L’IEEC no serà responsable del mal ús que els usuaris del Lloc Web puguin fer del Lloc Web o els seus continguts, ni d’aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat o al present Avís legal. Així mateix, l’IEEC, declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

  No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Lloc Web a llocs d’internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre els mateixos.

  10. Durada de les condicions d’ ús

  Per adaptar el text legal a la realitat del Lloc Web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, per la qual cosa li recomanem consultar-lo amb freqüència.

  Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a l’esmentada clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

  11. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

  Posem a la seva disposició el correu electrònic ieec@ieec.cat perquè l’utilitzi sempre que tingui algun dubte, consulta o comentari, tant del contingut de la web, com en relació als termes legals de la mateixa.

  Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc Web, li agrairíem que ho posi en coneixement de l’IEEC en l’adreça anteriorment referida.

  12. Normativa aplicable i jurisdicció

  Les presents Condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc Web. L’ús dels serveis del present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

  Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d’altres textos que puguin estar en el present lloc web, es resoldrà als Jutjats i Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (llevat que existeixi un conflicte protegit per Llei,  cas en el qual seria d’ aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

  Data última d’ actualització: novembre 2022