Estació de comunicacions

Durant els últims anys s’han fet esforços significatius per construir una estació per comunicacions amb satèl·lits d’òrbita baixa a l’Observatori del Montsec. El resultat és l’Estació Terrestre per a Satèl·lits del Montsec.

Antena_UHF-VHF

Antena de bandes UHF/VHF

Antena de banda S

Antena_BandaS

UHF Band (TX/RX)

435-438 MHz

VHF Band (TX/RX)

144-145 MHz

S-Band (RX)

2200-2290 MHz

Satellite Tracking

UHF/VHF/S-Band

VHF G/T

-16 dB

UHF G/T

-14 dB

S-Band G/T

9 dB